Dịch vụ của Annateca

Chuyên gia tâm lý

Với sự giúp đỡ, tư vấn về chuyên môn. Annateca thấu hiểu tâm lý, nguyên nhân của hành động, cảm xúc của trẻ. Để có thể làm bạn với trẻ, dẫn dắt trẻ hướng đến sự phát triển tâm sinh lý một cách toàn diện.

Để lại vấn đề của con bạn, chuyên gia sẽ trả lời bạn sớm nhất.