Dịch vụ của Annateca

Quy trình làm việc tại nhà khách hàng

01.

Giáo viên

Đến trước 10 phút

02.

Chào hỏi, rửa tay

03.

Tiếp nhận bé

  • Thông tin ăn, ngủ.
  • Thuốc (Nếu có).
  • Sức khỏe chung.
04.

Chính thức chăm sóc bé

Tùy vào độ tuổi, thói quen sinh hoạt của từng bé mà giáo viên sẽ thiết kế lịch sinh hoạt phù hợp, bao gồm:

  • Cho bé ăn, uống sữa.
  • Cho bé ngủ.
  • Massage, tắm bé, vệ sinh bé.
  • Giờ học, chơi áp dụng chơi mà học, học mà chơi theo giáo án.
  • Dọn dẹp vệ sinh khu của bé.
  • Thực hiện y lệnh thuốc (nếu có).
  • Giáo viên có 30' đi nghỉ trưa.
05.

Bàn giao bé

Nhận xét đánh giá tình hình của bé.