Dịch vụ của Annateca

Quy trình soạn giáo án dành cho giáo viên

01.

Tìm hiểu, tiếp nhận thông tin bé

  • Tuổi, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu.
  • Hướng phát triển, giáo dục bố mẹ hướng tới/mong muốn.
02.

Soạn kế hoạch giáo dục

  • Theo tuần.
  • Theo chủ đề.
03.

Gửi về công ty

  • Kiểm tra.
  • Chỉnh sửa.
  • Bổ sung.
04.

Gửi khách hàng

Trên website của Annateca trong phần giáo án tuần của mỗi khách hàng.

05.

Kế hoạch giáo dục hoàn thiện.

06.

Triển khai thực hiện.

07.

Công ty

Tiếp nhận, góp ý, phản hồi, chuẩn bị cho kế hoạch giáo dục tuần kế tiếp.